รูปภาพและสื่อมัลติมีเดียอนุบาลสุพรรณบุรี

วัดโพธิ์ตะควน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปัตตานี

บ้านห้วยมะระ

ขอนแก่นวิทยายน

บ้านสระสี่เหลี่ยม

วัดสุคันธศีลาราม

อนุบาลเพชรบุรี

อนุบาลภูเก็ต

อนุบาลชุมพร

อนุบาลสุราษฎร์ธานี

บ้านควนเนียง

อนุบาลยะลา

ท่าศาลา

บ้านกําแพงเพชร

วัดบางกำยาน

บ้านดินแดงสามัคคี

ไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)

บ้านอินทนิน

บ้านนาตาแย้ม

วัดสระแก้ว

อุดมดรุณี

ตากพิทยาคม

อุตรดิตถ์

บุญวาทย์วิทยาลัย

อนุบาลสุโขทัย

บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

บ้านม่วงสามปี

บ้านห้วยหละ

บ้านหนองเกิด

อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

บ้านนาเบี้ย

บ้านนาปลาจาด

วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

ชุมชนบ้านปงป่าหวาย

อนุบาลเพชรบูรณ์

วัดกรมธรรม์

อนุบาลพะเยา

บ้านสะแล่ง

บ้านศรีนาม่าน

บ้านตะเฆ่ค่าย

ศรีจอมทอง

อนุบาลเวียงป่าเป้า

บ้านป่าต้าก

บ้านถนนน้อย

ศรีสะเกษวิทยาลัย

เสนานุเคราะห์

อนุบาลกาฬสินธุ์

ชุมชนบ้านโนนเจริญ

เคหะประชาสามัคคี

ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

บ้านหัวแข้

บ้านโนนอุดม

บ้านหนองม่วง

บ้านขามตาเบ้า

ไผ่สีสุก

ไตรคามสามัคคี

บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์

บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)

อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)

วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์

วัดลาดหวาย

ปากคลองชวดใหญ่

บ้านคลองยายเมือง

บ้านสระสี่เหลี่ยม

พระปฐมวิทยาลัย

วัดเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร)

อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

อนุบาลชุมชนบางบ่อ

สตรีวิทยา

วัดทำนบ

ถิ่นโอภาสวิทยา

น้ำดิบวิทยาคม

ยุพราชวิทยาลัย

เพชรพิทยาสรรค์

น้ำโสมพิทยาคม

จันทร์หุ่นบำเพ็ญ

สตูลวิทยา

สวนกุหลาบวิทยาลัย

อนุบาลวัดอ่างทอง

บ้านต่างแคน

บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

อนุบาลด่านช้าง

หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

บ้านบางกง

บ้านม่วงสามปี

อนุบาลเมืองลำพูน

บ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล)

บ้านชุมแสง

บ้านไชยสถาน

อนุบาลวัดบ้านสร้าง

บ้านคอกช้าง

วัดบ้านหนองบัวศาลา

บ้านบางหลง

บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว)

อนุบาลศรีสวัสดิ์

บ้านหนองสองตอน